Praktické informace

Návštěvní řád

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád akce.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce, nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení

Návštěvní řád akce

 • Vstup osobám mladším 15 let je dovolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Vstup je povolen na základě platné vstupenky. Tato vstupenka mu bude vyměněna za identifikační náramek, který návštěvníka opravňuje ke vstupu do areálu festivalu.
 • Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.
 • Návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou (nepoškozeným identifikačním náramkem) po celou dobu pohybu v areálu.
 • Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.
 • Osoby pod silným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.
 • Zákaz prodeje lístků před vstupem a okolí areálu festivalu.
 •  Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v prostorech určených pro návštěvníky.
 • Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a ostatních organizačních pracovníků.
 • V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.
 • Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 • Pořadatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.

Do areálu je zakázáno vnášet

 • PET láhve jakéhokoliv objemu a termosky,
 • nápoje obsahující alkohol,
 • skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály,
 • omamné a psychotropní látky,
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,
 • nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,
 • nadměrné předměty – skládací křesla, jízdní kola apod.,
 • předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
 • předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
 • předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,
 • bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • zvířata
 • z hygienických důvodů je zakázáno vnášet do areálu vlastní jídlo a potraviny

V prostoru areálu je zakázáno

 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám,
 • ničit zařízení a vybavení areálu,
 • konat svojí tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál,
 • lézt či přelézat pro obecné užívání přistavené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu,
 • rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné v areálu festivalu,
 • maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka,
 • používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech apod.,
 • šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku

Platba v areálu

Platíme nejrychleji, platíme s NFCtron

Opět přicházíme s nejrychlejším placením od NFCtron. Peněženku nechte doma, pro placení na akci budete potřebovat jen náramek s čipem! Platby hotově ani kartou nebudou v areálu možné.

Dobijte si kredit online ještě před akcí, plaťte přiložením k prodejním zařízení a sledujte svoji útratu jednoduše online! Pokud vše neutratíte, o zbytek kreditu nepřijdete. O vrácení zůstatku si můžete bezplatně zažádat až 14 dní po ukončení akce.

Pro ještě lepší přehled doporučujeme využití mobilní aplikace NFCtron ****pro Android nebo iOS. Po načtení čipu pomocí NFC technologie zde přehledně uvidíte celou vaši útratu i aktuální zůstatek. Můžete zde také hodnotit provedené nákupy, dostávat notifikace o jednotlivých objednávkách a po akci si zde pohodlně vrátit zbylé finance na bankovní účet.

Proč si dobít kredit online?

Dobití kreditu online zdarma:

 • Dobijete si kredit zdarma online přes NFCtron a vyhnete se tak případně frontě.
 • Nezaplatíte nic navíc.
 • Náramek s čipem obdržíte přímo na akci, poté co předložíte QR vstupenky, který najdete ve svém profilu NFCtron.

Dobití kreditu na akci:

 • Peníze si dobijete hotově nebo kartou na označeném dobíjecím místě.
 • Aktivační poplatek za první dobití je 30 Kč.
 • Obdržíte informační papír s odkazem a QR kódem, který si pečlivě uschováte pro kontrolu zůstatku a vrácení zbývajícího kreditu.

Stáhněte si mobilní aplikaci NFCtron pro ještě lepší přehled o vaší útratě!

Stáhněte si do vašeho telefonu mobilní aplikaci NFCtron, načtěte aktivovaný čip a sledujte útratu ještě pohodlněji! Díky aplikaci můžete navíc hodnotit objednávky pomocí hvězdiček s komentářem a dát nám tak feedback pro další ročníky. Po ukončení akce si zde můžete navíc do 14 dnů nejjednodušeji zažádat o vrácení zbývajícího kreditu zpět na váš bankovní účet.

Aplikace je dostupná v App Store i Google Play. Pro plnou funkčnost aplikace je nutná NFC technologie ve vašem telefonu.

Odkaz pro stažení: https://lnk.bio/nfctron

FAQ

Jak zjistím zůstatek kreditu?
Po každé objednávce vám zůstatek ukáže prodejce. Zůstatek zjistíte také v mobilní aplikaci NFCtron, jednoduše pomocí načtení čipu nebo v online účtence naskenováním QR kódu z tištěného informačního papíru, který obdržíte, pokud jste si kredit poprvé dobili až na akci.

Zbyl mi z akce kredit, jak si ho můžu vrátit?
Vrácení zůstatku kreditu je zdarma a bez omezení na účty vedené v CZK i v EUR. Stačí si o něj pár kliky zažádat přes vaši online účtenku z místa akce, přes NFCtron Tickets nebo pomoci mobilní aplikace NFCtron. Peníze vracíme na bankovní účet do 14 dnů od konce akce. Peníze v hotovosti nevracíme. Nevíte si rady? Pomůže vám videonávod nebo support tým NFCtron.

Proč nemůžu platit kartou?
Kredit na čip je možné dobít platební kartou na dobíjecích místech. U prodejců je zajištění infrastruktury sítě pro platbu kartou příliš nákladné a na mobilní signál se nemůžeme spoléhat. Platba kartou přes terminál zahrnuje komunikaci přes internet s bankou, zejména v exponovaných místech by tak docházelo k výraznému zpomalení prodeje. Díky placení čipem můžeme zaručit, že žádný výpadek nenastane a vše bude fungovat i bez přístupu k mobilní síti.

Dojezd