Praktické informace

Návštěvní řád

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád akce.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce, nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení

Návštěvní řád akce

 • Vstup osobám mladším 15 let je dovolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Vstup je povolen na základě platné vstupenky. Tato vstupenka mu bude vyměněna za identifikační náramek, který návštěvníka opravňuje ke vstupu do areálu festivalu.
 • Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.
 • Návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou (nepoškozeným identifikačním náramkem) po celou dobu pohybu v areálu.
 • Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.
 • Osoby pod silným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.
 • Zákaz prodeje lístků před vstupem a okolí areálu festivalu.
 •  Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v prostorech určených pro návštěvníky.
 • Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a ostatních organizačních pracovníků.
 • V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.
 • Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 • Pořadatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.
 • Koupí vstupenky se návštěvník zavazuje, že v areálu bude používat platební metodu formou čipu od firmy NFCtron, informace najdete níže. V celém areálu nebude možno platit hotovostí.

Do areálu je zakázáno vnášet

 • PET láhve jakéhokoliv objemu a termosky,
 • nápoje obsahující alkohol,
 • skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály,
 • omamné a psychotropní látky,
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,
 • nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,
 • nadměrné předměty – skládací křesla, jízdní kola apod.,
 • předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
 • předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
 • předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,
 • bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • zvířata
 • z hygienických důvodů je zakázáno vnášet do areálu vlastní jídlo a potraviny

V prostoru areálu je zakázáno

 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám,
 • ničit zařízení a vybavení areálu,
 • konat svojí tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál,
 • lézt či přelézat pro obecné užívání přistavené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu,
 • rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné v areálu festivalu,
 • maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka,
 • používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech apod.,
 • šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku

Platba v areálu

Platíme nejrychleji, platíme s NFCtron

Opět přicházíme s nejrychlejším placením od NFCtron. Peněženku nechte doma, pro placení na akci budete potřebovat jen náramek s čipem! Platby hotově ani kartou nebudou v areálu možné.

Dobijte si kredit online ještě před akcí, plaťte přiložením k prodejním zařízení a sledujte svoji útratu jednoduše online! Pokud vše neutratíte, o zbytek kreditu nepřijdete. O vrácení zůstatku si můžete bezplatně zažádat až 14 dní po ukončení akce.

Pro ještě lepší přehled doporučujeme využití mobilní aplikace NFCtron ****pro Android nebo iOS. Po načtení čipu pomocí NFC technologie zde přehledně uvidíte celou vaši útratu i aktuální zůstatek. Můžete zde také hodnotit provedené nákupy, dostávat notifikace o jednotlivých objednávkách a po akci si zde pohodlně vrátit zbylé finance na bankovní účet.

Proč si dobít kredit online?

Dobití kreditu online zdarma:

 • Dobijete si kredit zdarma online přes NFCtron a vyhnete se tak případně frontě.
 • Nezaplatíte nic navíc.
 • Náramek s čipem obdržíte přímo na akci, poté co předložíte QR vstupenky, který najdete ve svém profilu NFCtron.

Dobití kreditu na akci:

 • Peníze si dobijete hotově nebo kartou na označeném dobíjecím místě.
 • Aktivační poplatek za první dobití je 30 Kč.
 • Obdržíte informační papír s odkazem a QR kódem, který si pečlivě uschováte pro kontrolu zůstatku a vrácení zbývajícího kreditu.

Stáhněte si mobilní aplikaci NFCtron pro ještě lepší přehled o vaší útratě!

Stáhněte si do vašeho telefonu mobilní aplikaci NFCtron, načtěte aktivovaný čip a sledujte útratu ještě pohodlněji! Díky aplikaci můžete navíc hodnotit objednávky pomocí hvězdiček s komentářem a dát nám tak feedback pro další ročníky. Po ukončení akce si zde můžete navíc do 14 dnů nejjednodušeji zažádat o vrácení zbývajícího kreditu zpět na váš bankovní účet.

Aplikace je dostupná v App Store i Google Play. Pro plnou funkčnost aplikace je nutná NFC technologie ve vašem telefonu.

Odkaz pro stažení: https://lnk.bio/nfctron

FAQ

Jak zjistím zůstatek kreditu?
Po každé objednávce vám zůstatek ukáže prodejce. Zůstatek zjistíte také v mobilní aplikaci NFCtron, jednoduše pomocí načtení čipu nebo v online účtence naskenováním QR kódu z tištěného informačního papíru, který obdržíte, pokud jste si kredit poprvé dobili až na akci.

Zbyl mi z akce kredit, jak si ho můžu vrátit?
Vrácení zůstatku kreditu je zdarma a bez omezení na účty vedené v CZK i v EUR. Stačí si o něj pár kliky zažádat přes vaši online účtenku z místa akce, přes NFCtron Tickets nebo pomoci mobilní aplikace NFCtron. Peníze vracíme na bankovní účet do 14 dnů od konce akce. Peníze v hotovosti nevracíme. Nevíte si rady? Pomůže vám videonávod nebo support tým NFCtron.

Proč nemůžu platit kartou?
Kredit na čip je možné dobít platební kartou na dobíjecích místech. U prodejců je zajištění infrastruktury sítě pro platbu kartou příliš nákladné a na mobilní signál se nemůžeme spoléhat. Platba kartou přes terminál zahrnuje komunikaci přes internet s bankou, zejména v exponovaných místech by tak docházelo k výraznému zpomalení prodeje. Díky placení čipem můžeme zaručit, že žádný výpadek nenastane a vše bude fungovat i bez přístupu k mobilní síti.

Dojezd

mapa

Posílení dopravy pro festival
Další nezbytnou součástí je a vždy byla posílená hromadná doprava.
Kousek od areálu je na mapce označená zastávka PŘEDNÁDRAŽÍ. 
Zde nastoupíte na NÁŠ OLDIES AUTOBUS, který vás odveze na zastávku KŘIŽÍKOVA.
Kousek odtud je tramvajová zastávka PLYNÁRNY, kde jsme také posílili spoje a přidali vozy, takže se o dopravu domů opravdu nemusíte obávat.

Spoje zde:
BUS – vsuvky v úseku Přednádraží – Křižíkova od 01:00 do 02:40 hod v intervalu 10 minut OLDIES AUTOBUS
Plynárny – Dubina (odj.: 0:53+1:53) + klasický jízdní řád
Plynárny – Poruba, vozovna (odj.: 1:27+2:37) + klasicky jízdní řád.